Katerina Gogou. GR. 1940-1993.

por seminarioeuraca

Place of birth: unknown
Sex: unknown
Vocation: unknown
Religion: atheist
Eye colour: unknown
Name: Sofia Viky Maria Olia Niki Anna Effie Argyro
Darius Darius. To all patrol cars Attention she is armed. Dangerous. Armed. Dangerous
Her name is Sofia Viky Maria Olia Niki Anna Effie Argyro
And she is Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful my god…”

Anuncios