nos llega de brasil este vídeo:

por seminarioeuraca

de parte de Jordi Carhur, que añade:

grande sabedoria para qualquer momento e especialmente para agora

Anuncios